554. sz. Kerkai Jenő Cserkészcsapat

2014 - 2015

 

Árvízi Emléknap Szegeden

 

Az 554.sz Kerkai Jenő cserkészcsapatunk idén részt vett március 14-én a szegedi árvízi emléknapon. A rendezvény 11. alkalommal került megrendezésre.

Az 1879-es Nagyárvíz Szegedet szinte a földdel tette egyenlővé. A városatyák azon gondolkodtak, érdemes-e egyáltalán újra felépíteni a teljesen elpusztult várost. A polgárok, az ország és egész Európa összefogásával újjáépítették Szegedet, amelyhez hozzákapcsolódik a Dóm, azaz a Fogadalmi Templom építése is.

A cserkészek által szervezett nemzetközi rendezvényen közel 800 regisztrált résztvevő vett részt, akiknek rendkívül sokrétű programokat szerveztek a rendezők. A kézműves foglalkozásoktól a vetélkedőkig minden korosztály és érdeklődő megtalálta a számára élvezetes programokat. A napot közös szentmise zárta, amelyet a cserkészekhez híven megszervezett tábortűz követett.

A csapatunk tagjaival nem utaztunk haza, hanem egy kényelmes szálláson töltöttük el az estét. A fárasztó nap után mélyebb beszélgetések, egymás meghallgatása és a jókedvű mesék tették szórakoztatóvá az együtt töltött időt.

A csapatunk tagjai ismét nagyon sok közös élménnyel gazdagodtak, erősödtek a köztünk lévő kötelékek. Örömünkre szolgált, hogy már a legfiatalabb korosztályunk is képviseltette magát a rendezvényen, lesz mit mesélniük a többieknek a következő foglalkozásukon. Reméljük, hogy jövőre a legkisebb korosztályú őrsünk minden tagja részt vesz a rendezvényen.  

Fekete Szabolcs csapatparancsnok


A fiatalabb korosztálynak is elérhető

a cserkészet iskolánkban

 

Március 7-én, az 554. sz. Kerkai Jenő Cserkészcsapat elindította kiscserkész őrsét!

A csapatban eddig a 14-18 éves „cserkész” és „kósza” korosztálynak volt lehetősége a cserkészmozgalomban aktívan részt vennie. 

Az első kiscserkész foglalkozáson 11 fiatal vett részt Mittag Roland cserkész segédtiszt vezetésével.

A foglalkozást sok munka és szervezés előzte meg, hiszen a kiscserkészeket hosszú éveken keresztül fogjuk nevelni és oktatni. A kisiskolás gyermekek olyan közösséghez csatlakoznak, amely végigkíséri szinte egész életüket, s az itt szerzett értékek később is nagy hasznukra fognak válni.

Nagy segítséget jelent, hogy iskolánk, a Göndöcs Benedek Középiskola évek óta biztosítja cserkészcsapatunk, így a kiscserkészek foglalkozásainak is minden feltételét.

Fekete Szabolcs csapatparancsnok


Korcsolyázott a cserkészcsapat

 

Iskolánk 554. számú Kerkai Jenő Cserkészcsapata hangulatos, vidám napot töltött ismét együtt január 22-én. Először korcsolyatudásunkról tettünk bizonyságot, a városban felállított korcsolyapályán. Sokan már ügyesen siklottak a jégen, néhányan még botladoztak, de összességében mindenkinek kijárt az esésből. Mittag Roland tanár úr, a program szervezője, még játékokkal is készült, melyeket a jégen kellett elvégeznie a csapatnak. Mihály Félix (10/A) végleg vidám hangulatot teremtett, sokat ne-vettünk és már senkit sem zavart az ügyetlensége. Még az időjárás is mellettünk állt, hiszen csodálatos napos időn volt.

A kifáradt csapat nem maradt energiautánpótlás nélkül, Roland tanár úr csokifondüvel lepett meg minket, miután beértünk az iskola Kossuth utcai épületébe. Igazán jó mulatság cserkésznek lenni!


Fafaragást is tanulnak a cserkészek

 

Iskolánk cserkész csapata már régóta tervezte, hogy közelebbről is megismerkedik a fafaragás rejtelmeivel. Erre nagyon jó lehetőséget adott, hogy intézményünk néprajz tanára, Széll János fafaragó fafaragó népi iparművész. Általa ismerkedtünk meg 2015. január 22-én a faragás eszközeivel, alapanyagaival. Különböző fákból egyszerű hangszereket készítettünk, ami nagyon érdekes volt és az idő is hamar elrepült.

Mikor befejeztük a faragást, átmentünk a Gyulai Ifjú-sági Központba, ahol kellemes órákat töltöttünk el együtt. A program a Part utcai kollégiumban folytatódott, ahol izgalmas csapatépítő játékokat játszottunk, amelyekben mindenki önfeledten vett részt.

Az este folyamán egy rövid, bátorságpróbával egybekötött túrán is részt vettünk. Tartalmas délutánon és estén voltunk túl. Ismét új élményekkel gazdagodtunk. 

Örülök, hogy az 554. Kerkai Jenő Cserkészcsapat tagja lehetek. Izgalmas és tartalmas időt töltünk el mindig együtt. Köszönöm a sok maradandó élményt!

Homonnai Piroska


Cserkészeink őszi tábora

 

Azzal a céllal rendezte meg az 554. Kerkai Jenő Cserkészcsapatunk ebben az évben is az őszi sátorozást a már felavatott cserkészeknek és a cserkészet után érdeklődőknek, hogy jobban megismerhessék egymást és a cserkész hagyományokat.

Szeptember 27-én a tanítás után találkoztak diákjaink. A közös ebéd elfogyasztása után, a Kerkai-mezőre, az iskola mögötti területre mentünk. Azonnal munkához láttunk.

Előkészítettük a sátrakat, a tábortűz hozzávalóit, végül csomók és falécek segítségével még egy étkező asztalt is felépítettünk, mely nagy ügyességet igényelt.

A munka után cserkészjátékokat játszottunk, s amikor már közeledett az este a fiúk a tábor-tűzépítésnél, a lányok a vacsora előkészítésében jeleskedtek, közben újabb játékokkal  szórakoztattuk egymást, mindenki épülésére.

A sötétség beálltával a tábortűz meggyújtása volt az este fénypontja. A szokásos keretmesében mindenki megkapta a feladatát, majd játékos formában, komoly dolgokról beszélgettünk.

Igen későn kerültünk a hálózsákba és a sok élmény után azonnal elaludtunk. A reggeli tornával tudtunk csak másnap magunkhoz térni és a finom reggeli után az előző esti lendületünkkel lebontottuk a  sátrakat, majd játékok kíséretében búcsúztunk el egymástól. Az új élmények mellett új barátságok is kötődtek és a közös titkok segítségével kis közösséggé váltunk.

Hamarosan újabb programok várnak ránk a heti rendszerességgel megrendezésre kerülő cserkészfoglalkozások keretében.

Aki kedvet kapott még jelentkezhet a csapatunkba!

Fekete Szabolcs, cserkészparancsnok


2013 - 2014

Cserkész továbbképzés a Göndöcsben

Május 23-án a Magyar Cserkészszövetség V. Dél-Alföldi kerületének csapatai között őrsvezetői továbbképzést hirdettünk. A továbbképzéssel több megvalósítandó célt határoztunk meg.

Több korosztály is megjelent a képzésen. Minden korosztály számára más – más programokat biztosítottunk. A továbbképzés alkalmával az elméleti és gyakorlati ismereteiket is bővíthették.

Pénteken este az idei év őrsvezető jelöltjei számára egy „vizsgával” kezdődött a hétvége. A végzett őrsvezetők ebben igen sokat segítettek. A program sokáig elhúzódott, és mindenki fáradtan, de tele élményekkel tért nyugovóra. A szombat reggel közös reggelivel indult, majd a fiatalok vonatra szálltak és hazautaztak. Az őrsvezetők, tartalmas délelőttön vettek részt. Elméleti továbbképzésükkel tájékozódhattak a Cserkészszövetség, valamint a kerület céljairól, lehetőségeiről, változásairól. Gyakorlati képzésükben pedig olyan személyiségformáló és szociális érzékenységet fejlesztő játékokat és módszereket ismerhettek meg, amelyeket hasznosíthatnak mindennapi munkájuk során.

A délelőtt befejeztével finom ebéd várt minket. Mindezek után egy kerékpáros városnéző túrát szerveztünk a résztvevőknek, mellyel nemcsak cserkészcsapatunkat, de városunkat is bemutathattuk.

Rengeteg élménnyel zárult a hétvége, és bízom benne, hogy a következő években is sikerül hasonló programokkal gazdagítani cserkészcsapatunk életét.

Külön köszönetet kell mondanom iskolánk vezetőségének, hogy biztosították számunkra a lebonyolításhoz szükséges eszközöket, valamint minden igényt kielégítő szállást és étkezést tudtak biztosítani.

Fekete Szabolcs csapatparancsnokA Páwa- őrs egy napja


Május 15-én, a rossz időjárás ellenére a cserkészcsapatunk összejött, hogy közösen eltöltsön egy napot. A leány kollégiumban jöttünk össze és elkezdtük a foglalkozásokat. A sok szórakozás és játékok mellett rengeteg mindent tanultunk.

Megtanultuk például, hogyan kell csomókat kötni. Erről egy táblát is készítettünk, ahová felragasztottuk a különbözőfajta csomókat, feliratokat írtunk rá, amit bele is égettünk. Ezután megnéztünk egy előadást Kerkai  Jenő életéről. Később közösen „kávéztunk” és beszélgettünk.

A „kávézás” után visszamentünk a terembe, ahol csapatokra oszlottunk, hogy egymás ellen játszunk különböző társasjátékokkal.

Közben egymás között régi történeteket meséltünk. Sok fényképet készítettünk, hogy megörökítsük ezt a napot, amit közösen töltöttünk el együtt, majd gyufaszálakból titkosírást tanultunk. Csoportokra osztva kellett kiraknunk szavakat, mindenkié viccesnél viccesebb volt. Eleinte nem nagyon ment, még képről sem, de lassacskán belejöttünk.

Végül együtt raktunk ki egy mondatot: „Mi cserkészek vagyunk”.

A legvégén összeültünk, hogy közösen játszunk egy hajós társasjátékkal.

Végre, ismét együtt tudott lenni az egész cserkészcsapat, ezért szerintünk jó ötlet volt ez a nap, amely ismét építette közösségünket.


Vizi biciklizés

 

Iskolánkban cserkészcsapat működik, amely különféle programokat szervez tagjainak és tagjelöltjeinek. Így volt ez az idén is, programjai közt szerepelt az élővíz csatorna vizén történő vízi bicikli túra szervezése és lebonyolítása. Úgy gondoljuk, hogy aki részt vesz a cserkészcsapatunk életében nem bánja meg, hogy cserkész lett, vagy annak készül és azt sem bánja, hogy eljön a programjainkra. Ezek a programok elősegítik egy életre szóló barátság és egy összetartó csapatot kialakítását.

 

Május 6-án a Páwa őrs vízi biciklis kirándulást tett az Élővíz-csatornán. A két órás túrán nyolc cserkész vett részt. A tanulók egy új perspektívából ismerhették meg városunkat, az Élővíz-csatorna különleges növényzet és állatvilága teljesen elvarázsolta a cserkészeket. Nagyon jó volt, hogy a kirándulásra senki nem hozhatott mobiltelefont, így a cserkészek egymásra és a természetre tudtak figyelni. Útjuk során vadkacsákkal, teknősbékákkal és gyönyörű tavaszi vízi virágokkal találkoztak. A vízi biciklizés a folyó egyik irányába könnyen ment, de vissza fele vezető utat csak közös erővel és összefogással tudták csak megvalósítani, az alacsony hidak alatt, pedig kész kaland volt az átkelés.

Vidám hangulat, sok mosoly, öröm és némi fáradtság jellemezte ezt a programot. A csoport vezetője Mittag Roland örsvezető és a diákok is élményekkel gazdagon tértek vissza az iskolába.


Jubileumi Árvízi Emléknap Szegeden

Március 8-án, Szegeden, tizedik alkalommal rendezték meg az Árvízi Emléknapot. Az 1879-es Nagyárvíz Szegedet szinte a földdel tette egyenlővé. A városatyák azon gondolkodtak, érdemes-e egyáltalán újra felépíteni a teljesen elpusztult várost. A polgárok, az ország és egész Európa összefogásának köszönhetően azonban mégis újjáépülhetett Szeged, s ehhez kapcsolódik a Dóm, azaz a Fogadalmi Templom építése is.

Erre a Szeged történelmét oly nagymértékben meghatározó eseményre emlékezve került, immár tízedik alkalommal, megrendezésre a Szeged-Belvárosi Plébánia és a dél-alföldi cserkészek szervezésében az Árvízi Emléknap. A hagyományos rendezvény célja, hogy az összefogás és együttműködés erejét megélve emlékezzünk Szeged újjászületésére.

Egy kis történelem, az 1879-es árvízkatasztrófa és megújulás: A szegedi Nagyárvíz volt a török kor óta a legdrámaiabb hatást gyakorló esemény a szegedi városkép fejlődésére. 1879. március 12-én hajnali 2 órakor betört a víz, amely felbecsülhetetlen anyagi károkat okozott ugyan, és döntő csapást mért a városra, de ugyanakkor a modern fejlődés lehetőségeit is megnyitotta előtte. 1879. március 12-e éjszakáján új időszámítás kezdődött Szegeden, ami előtte volt, az a Víz előtt volt, ami utána következett, az a Víz után volt.

A katasztrófa közvetlen oka az volt, hogy a Tisza árja a partokkal párhuzamosan haladó töltéseket Szegedtől északra, mintegy 20 km távolságra, Petresnél átszakította, a várost valósággal hátba támadta és északnyugatról, Rókus felől nyomult be. Hiába erősítették az alföldi (fiumei) vasúti töltését (ami északnyugat-nyugat felől védte a várost), a víz – a föltámadt szélvihartól is támogatva – mindent elsöpört. Csak a város legősibb, legkiemelkedőbb része, a Palánk (Dömötör-templom, mely a mai Fogadalmi templom helyén állt, s az Oskola utca) környéke maradt szárazon. A város többi részét elnyelte az ár, belső és külső területén 36 200 holdnyi terület került víz alá; legalább 146 emberéletet követelt a 75 000 lakosból áldozatul. A víz majd csak három hónap múlva, szivattyúzások segítségével kezdett apadni. Abban az időben a házak legnagyobb része nem tartós anyagból épült, 5458 ház összeomlott, épségben csak 265 maradt. Az épen maradt házak leginkább a belváros kőépületei voltak. Mintegy 60 000 ember vált hajléktalanná. Az alsóvárosi templomon, a zsinagógán és még a város néhány megmaradt házán egykorú jel őrzi a víz magasságát.

Az 554.sz. Kerkai Jenő cserkészcsapat is képviseltette magát a rendezvényen. Cserkészeink és cserkészjelöltjeink megismerve a történeti hátteret, kellő tisztelettel néztek a városra. A szervezők igen sokoldalú programot állítottak össze. Korhű kovácsműhelyben lehetett a fémet formálni. Bőr alapanyagokból ékszereket és használati tárgyakat készíteni, a cserkészet történelmével interaktív módon megismerkedni, és sokannyi foglalkozáson részt venni, mely építő jelleggel volt jelen a rendezvényen. Az este folyamán, egy közös tábortűzön vehettünk részt, mely nagy élmény volt mindenki számára.

Az éjszakát Szegeden töltöttük, és másnap reggel indultunk haza nagy élményekkel a hátunk mögött. A közösség javára szolgált a rendezvény és a következő években is szeretnénk részt venni rajta.

Fekete Szabolcs csapatparancsnok

 

 

 


Tökfaragás

 

Tökfaragással és filmvetítéssel egybekötött örsi foglalkozást tartott a cserkész Páwa Őrs Mittag Roland tanár úr vezetésével november 6-án a Leány-kollégiumban. A lányok színes őszi hangulatot varázsoltak az iskolában is az általuk készített  faragott tökök kiállításával.

 


 

Márton-nap

 

November 11-én a Páwa Örs a Németvárosi Óvoda Márton-napi ünnepségén és a lampionos felvonuláson vett részt.

A cserkészek megkóstolták a finom libasültet, hogy a hagyomány szerint továbbra is egészségesek maradjanak, majd lampionokkal vonultak végig ezer gyermek és felnőtt kíséretében a Németváros főutcáján egészen az Apor térig, ahol a Márton-napi hagyományok felelevenítését láthattak.

 


 

Tűzrakás

 

November 11-én és 13-án a Kerkai Jenő cserkészcsapat újonnan toborzott cserkészjelöltjei és a cserkészek találkoztak egymással. A program alatt az őrsök tűzrakási technikákat ismertek  meg.  Minden őrsnek egyfajta tábortüzet kellett rakni.

Amennyiben sikeres volt a tűzrakás, akkor ajándékul pillecukrot süthettek. Kevesen ismerik ezt a finom csemegét, de nagyon ízlett a cserkészeknek. A pillecukrot nyársra húzzuk, és addig tartjuk a parázs fölé, míg a külseje meg nem barnul. Ekkor megvárjuk, míg kihűl és igen ízletes falatkákat kapunk.

A sütés alatt történetek felidézésével mutattuk be a cserkészet legszebb pillanatait. A legközelebbi találkozásunkkor sátorállítási versenyt tervezünk.

Fekete Szabolcs csapatparancsnok

 

 


Mézeskalács-sütés

 

December 3-án a Páwa Őrs tagjai Mittag Roland tanár úr, őrsvezető vezetésével mézeskalács-sütés és játékos délután keretében készülődtek a Karácsonyra.

A Don Bosco Kollégiumban Krajcsiné Socó Edit tanárnő és Lovas Gergő cukrász segítségével a tankonyhában a cserkészek először kigyúrták a mézeskalács tésztát, majd cserkészliliom formákat szaggattak ki, melyeket a sütés után feldíszítettek.

Az őrs saját karácsonyfát állított az iskolában, melyet az általuk készített mézeskalácsdíszekkel díszítettek fel.

A csapat a vidám kreatív tevékenység után a Leány kollégiumban játékos estet tartott, ahol különböző társasjátékokat próbáltak ki.

 

 


2012 - 2013

Toborzás és őszi portya

 

Iskolánk cserkészcsapata, az 554. sz. Kerkai Jenő Cserkészcsapat, szeptember 25-én tartott toborzást diákjainknak. Az újonnan érkezett kilencedik évfolyamosok nyertek betekintést a cserkészéletbe.

Vetélkedtek egymással, hogy kiderüljön, ki a legtalpraesettebb közülük. Rovásírásban, játékos ügyességi feladatokban, sátorállításban kellett minél ügyesebben teljesíteniük. Akinek megnyerte tetszését, egy kirándulásra jelentkezhetett.

A kirándulás egyben a csapat őszi portyája is, melyet Nagygyanté község erdeiben tartunk meg. A cserkészcsapat vezetősége már el is utazott a helyszínre, ahol terepbejárást tartottak és eltöltöttek egy éjszakát is.

Fekete Szabolcs,  csapatparancsnok

 

 


Őszi cserkészportya

 

Október 5-én tartotta cserkészcsapatunk, az 554.sz Kerkai Jenő Cserkészcsapat az őszi portyát. A csapattal tartott az a több, mint 20 diák is, akik szeretnének a cserkészcsapatunkhoz tartozni. Az úti cél Nagygyanté volt, ahol a helyi erdész nagyon készségesen segített a megfelelő hely kiválasztásában.

Játékokkal oldottuk az újoncok feszült hangulatát. A sátrak felállításával sietni kellett, hiszen hamar sötétedett. A sátorállítás közben tanítás is folyt, minden információt megosztottunk a helyes „szálláshely” kialakításához. A vacsora után feladatokat kaptak a cserkészek. Műsorokat kellett előadniuk az esti tábortűz mellett. A műsorok ötletesek, kreatívak voltak. Ezek után meghittebb hangnemben beszélgettünk késő estig. Éjszaka, őrség vigyázta a többiek álmát.

A reggeli után megbeszéltük az előző napi élményeket, megszárítottuk a sátrainkat,  „Jókedv, és élmény” uralkodott a csapaton..

Szép és tartalmas cserkészéletet kívánunk!

Fekete Szabolcs csapatparancsnok


Cserkészet az életem, életem a cserkészet

 

Iskolánk cserkészcsapatának, az 554. sz. Kerkai Jenő Cserkészcsapatnak volt a vendége november 28-án Hoffmann Ferenc a Magyar Cserkészszövetségtől. Vendégségének apropója, hogy feltérképezze a környékbeli csapatokat, valamint, hogy szakmai tanácsokat adjon a hatékonyabb működéshez. Rendkívül jól érezte magát nálunk. Nagyon tetszett neki városunk és persze iskolánk is. Megelégedéssel beszélt a csapatunk munkájáról, és terveiről. Mindenkit buzdít, hogy csatlakozzon egy ilyen erős kötelékű csapathoz.

Megkértem, hogy írjon magáról pár sort, milyen munkát végez. Olvassátok nagy figyelemmel és legyen mindenki számára példaértékű.

 

2005-ben kezdődött minden. A nagypapámtól hallott, gyermekként megélt történetek alapján, valamint a rokonság cserkészeinek hatására én is szerettem volna cserkész lenni. Sokat hallottam a cser-készek életéről, mely kisgyermekként nagyon vonzó volt számomra. Sajnos akkor még nem volt lehetőségem cserkészkedni, hiszen Solton, lakóhelyemen nem volt cserkészcsapat.

Amikor elkerültem a gimnáziumba kézenfekvő volt, hogy a kecskeméti Piarista Iskolában működő csapathoz csatlakozzak. Ekkor tizenhét éves voltam és motivációm főbb részét nem a vonzó programok, a nagy kalandok és a táborozás utáni vágy adta, sokkal inkább, a cserkészetben rejlő értékek váltak számomra vonzóvá.

Ekkor azért lettem cserkész, hogy részese lehessek mindannak, amit addig csak elmesélések alapján ismertem, és hogy én is valódi cserkésszé váljak. Hamar rá kellett jönnöm, hogy az itt kapottak valóban formálják életem, és hasznomra válnak. Ezt követően sorra jöttek a felfedezések és élmények, melyek arra engedtek következtetni, hogy mindezt nem élhetem meg magam, nem tarthatom magamban. Ennek köszönhetően megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy városunkban csapatot alapítok. Elvégeztem az őrsvezetőképzést és elkezdtem lassan munkálkodni.

Mindig is fontosnak és hasznosnak tartottam a folyamatos önképzést így elvégeztem a segédtiszti vezetőképzést, a kiscserkész őrsvezetői képzést, a csapatparancsnoki vezetőképzést és jelenleg a cserkésztiszti vezetőképzést végzem.

A rajparancsnoki teendőim mellett a Bugaci Őrs-vezetőképzés altáborparancsnoka is vagyok. Ezekből is látszik, hogy életem igen fontos és meghatározó részét a cserkészet adja, és bátran mondhatom, hogy egy percét sem bánom, amelyet rááldoztam.

Június 6-án a magyar kormány elismerve a Szövetség munkáját és átfogó, több területre kiterjedő együttműködési megállapodást kötött a Magyar Cserkészszövetséggel, annak érdekében, hogy minél több magyar gyerek és fiatal számára nyíljon meg a kisközösséggel való találkozás lehetősége.

Ezen megállapodás kertében nyílt lehetőségem a szövetség munkatársává válnom. Jelenleg pedagógiai fejlesztő munka-társként dolgozom négy megye – Jász- Nagykun- Szolnok megye, Bács-Kiskun megye, Csongrád megye és Békés megye – területén. Nem csak a szabadidőm perceit tölti ki a cserkészet, hanem valóban az egész életem, hiszen napi nyolc órában szövetségi munkatársként, míg azt követően önkéntesként élem cserkészéletemet.

Pedagógiai fejlesztő munkatársként, célom és feladatom a segítségadás. Az eddig megszerzett tapasztalataim alapján, és a más csapatoknál látott jó gyakorlatok továbbadásával szeretném segíteni a csapatokat, annak érdekében, hogy minél jobb, és értékesebb cserkészmunkát végezzünk.

Szeretném, ha együttgondolkodással, közös munkával megtalálnánk azt a megoldást, mely majdan a csapatok fejlődését szolgálja. Ez alól a gyulai 554. számú Kerkai Jenő Cserkészcsapat sem tesz kivételt. Már itt is jártam, hogy megismerjem a csapat működését, hogy majd segítségére válhassak. Nagyon jó tapasztalataim voltak itt, melyeket remélhetőleg egyre többen, személyesen is átélnek.

Bízom benne, hogy közületek is, akik olvassák írásom, minél többen megtaláljátok a cserkészetben rejlő lehetőségeket és élményeket azért, hogy együtt tegyünk a korunkbeli és fiatalabb ember-társainkért és persze saját magunkért.

Ehhez kívánok, hagyományos cserkészköszöntéssel; Jó Munkát!

Cserkésztestvéri szeretettel:

Hoffmann Ferenc csst.

Pedagógiai fejlesztő munkatárs