A város első hiteles említése 1313-ból való, neve ekkor Gyulamonostora volt. Gyula 1715-től 1950-ig volt Békés vármegye székhelye. Felismerve jelentőségét, fő erőit a gyógyfürdő és az idegenforgalom fejlesztésére fordította: három évtized alatt nemzetközileg is elismert fürdőhellyé  vált. Gyula város

Gyula megőrizte hagyományos építészeti jellegét és hangulatát.  Békés-megye azon települése, ahol a legtöbb műemlék található, köztük nem egy európai hírű. A városlakók identitástudata, szorgalma, a város történelmi hagyományai Gyulát kiemelik az alföldi települések közül.

A városnak a történelme során sok jeles fia volt. Innen származott el Albrecht Dürer, itt született Erkel Ferenc és Bay Zoltán, a világhírű fizikus. Munkácsy Mihály is e városban élt ifjú korában. Kohán György művészi hagyatékát, munkáit a városra hagyta. Gyulán töltötte negyedszázados plébánosi szolgálatát, az 1997. november 9-én boldoggá avatott vértanú püspök, báró Apor Vilmos. Ugyancsak városunkban fejtette ki nagyhatású, az egész térség fejlődésére kiható életművét névadónk, Göndöcs Benedek, egykori gyulai apátplébános is.

Gyulának számos testvérvárosa van, amelyekkel való jó együttműködésnek kihatása van a gazdasági szférára, mindenekelőtt az idegenforgalomra is.

Göndöcs Benedek Középiskola !!!