Intézményünk – mely a Szeged-Csanádi Egyházmegyéhez tartozik - 1992-ben kezdte meg működését, tanulási lehetőséget biztosítva általános iskolát végzett és érettségizett fiatalok számára.

Fő célkitűzésünk az volt, hogy olyan szakmákat oktassunk, olyan ismereteket adjunk át, amelyek segítségével tanulóinknak nagyobb esélye lehet a pályakezdés, a mindennapi élet során. Ennek érdekében választottuk meg az oktatott szakmákat, alkalmaztunk   készség- és képességfejlesztő-, pályaorientációs-, a szocializációt elősegítő foglalkozásokat, a délutáni és egyéb programokat, erősítjük a pozitív gondolkodás kialakulását, a problémás helyzetek önálló megoldását, a továbbtanulási igény felkeltését. Nagy hangsúlyt fektetünk a minél nyitottabb, műveltebb személyiség formálására, órarendbe iktatva tanítunk vallástörténetet, hittant, vagy etikai ismereteket.

 Képzéseinket 1992 óta két korcsoportnak, általános iskolát végzetteknek, illetve érettségizetteknek szerveztük meg, amely időközben esti és levelező tagozatos oktatással is kibővült. A nagyarányú érdeklődésnek köszönhetően jelenleg már közel húszféle szakmában, 1300 fő tanuló folytatja nálunk a tanulmányait.

 Iskolánkba nem csak városunkból, Békés megyéből, hanem távolabbi megyékből, területekről /elsősorban Csongrád-, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok-,  Hajdú-Bihar- és  Szabolcs-Szatmár megyékből/ is jönnek tanulók, 350 fő részére biztosítva kollégiumi elhelyezést.

Göndöcs Benedek Középiskola !!!